ReggeliBox

Á.SZ.F.

Mint minden üzlet, mi is kialakítottuk a szabályokat, amelyekkel elsősorban vásárlóinkat védjük és a tőlünk telhető legjobbat biztosítsuk nekik.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Sylvan Hosting Kft. (székhely: 2023 Dunabogdány, Ág utca 10., adószám: 32282227-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Sylvan Hosting Kft.

A szolgáltató székhelye: 2023 Dunabogdány, Ág utca 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: reggelibox@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-227214

Adószáma: 32282227-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 70 70 23325

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Evolutionet Kft., 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. Adószáma: 14992511-2-02

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Jelen weboldalon a Rendelés felületen tudnak a vásárlók leadni rendelést. Email és telefonos egyeztetés után is tudunk rögzíteni rendelést, melyről emailben visszaigazolást küldünk. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg.

A megjelenített termékek közül néhány szezonálisan változhat. A boxok tartalmazzák a feltüntetett termékekeket, de minimális eltérés fajtában es arányban előfordulhat.

A megjelenített ár a rendelés megvalósulásakor az éppen aktuális és érvényes ár. Az árak tartalmazzák az áfát, forintban értendők,  tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

A weboldalon Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A boxok és az alapanyagok képei illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

A rendelés befejezéséhez regisztráció nem szükséges. A rendelés során a vásárló megadja a rendelés elküldéséhez szükséges kapcsolattartási adatokat, megrendelt termékek típusát és mennyiséget, kiszállítási információkat és egyéb megjegyzéseket.

Azon rendelések, amelyeknél a „Rendelés elküldése“ gomb megnyomásra került, kötelező érvényűek. A vásárló ezzel igazolja, hogy megismerte az üzleti, a fizetési és a reklamációs feltételeket. „Rendelés elküldése“ gomb megnyomása fizetési kötelezettséggel jár.

A rendelés leadása után a vásárló egy megerősítő e-mailt kap, amellyel a vásárlásról szóló szerződés létrejön.

Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek: kapcsolattartási, személyes adatok, plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése, a rendelés leadása után a hibás adatok módosítását emailben lehet kérni.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

A boxokat minden esetben kiszállítjuk, idejét a vásárló a visszaigazolásban találja meg, amelyet korábban megadott, esetleges késésekről a Szolgáltató értesíti. Személyes átvételre nincs lehetőség. Fizetni a futárnak készpénzzel vagy kártyával lehetséges vagy előre utalással.

Szállítás után a vendégek az üres boxokat kötelesek a helyszínen hagyni, az újrahasznosítható üveg csomagolásokkal együtt, melyet futárunk elszallít a következő napon.

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 4 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása a leadást követő 24 órában történik.

Az általános teljesítési határidő a Szolgáltató és vásárló között egyeztetett, meghatározott teljesítési időpont. Esetleges késésekről a Szolgáltató köteles értesíteni a vásárlót.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát a ………………Kft. -től megrendelt ételek esetében a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§-a  (1)  d) és e) pontjai alapján:
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási és felmondási jogát
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Panaszkezelés

A weboldal köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Kizárások

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Fenntartjuk a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására!
Az oldal tartalmában, illetve működésében megjelenő hibák miatt felelősséget nem vállalunk!

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

ÚJRA HASZNÁLJUK!

A fadoboz és az üvegek a ReggeliBox tulajdonát képezik, a rendelés összege nem tartalmazza. Kérjük ne vidd magaddal, hagyd a szálláshelyen vagy keress minket és elszállítjuk! Ellenkező esetben betét díjat számítunk fel.

Normál box: 6000Ft Nagy box: 12000Ft

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Dunabogdány, 2023. április 1.